Maila till

robert@returvallen.se

Ring oss

011 - 10 20 80

Ramshällsvägen 22

602 28 Norrköping

Mån-Fre: 07:00-16:00

Övrig tid vid överenskommelse

ÅTERVINNING
SORTERING

SKROT
METALL

CONTAINERS
FTG ABONNEMANG

TRANSPORTER

Våra tjänster

IDÉ

Har Ni avfall som behövs tas hand om? Kanske är ni en tillverkningsindustri, ett entreprenadföretag eller bara ett företag i behov av att bli av med avfallet! Vi hanterar osorterat avfall, deponier, brännbart, trä, plast, wellpapp och mycket mer.

GENOMFÖRANDE

En abonnemangskund hos oss erhåller container/containers för att på ett smidigt sätt hantera sitt avfall. Vi hämtar avfallet enligt avtal och ställer tillbaka tomma kärl. När avfallet kommer till oss så bearbetar vi det. Skrot och metall klipps, skärs, och sorteras i vår egen metallhall. Vi bearbetar t.ex. koppar, mässing, kabel och många övriga metaller.

RESULTAT

Ni blir av med ert avfall på ett smidigt sätt och kan fokusera på er kärnverksamhet. Ni behöver inte anlita flera aktörer för att bli av med ert avfall enligt era egna premisser. Vi erbjuder hela kedjan från hämtning till bearbetning och slutligen återvinning. Alla tjänar på processen samtidigt som naturen inte påverkas mer än absolut nödvändigt.

Om oss

Affärsidé

Returvallens affärside är att ta hand om avfall ifrån kunder på bästa tänkbara sett ur ett återvinningsperspektiv med miljön i fokus.
Vi kännetecknas av korta beslutsvägar med stor flexibilitet med stort kunnande av material. Returvallen sköter hela kedjan då vi har våra flak och förädlar materialet på vår anläggning. Vinsten skall vara miljön där vi tillsammans optimerar våra resurser.

Vision

Att alla flöden och resurser skall vara åtråvärda där vi har material och anläggning med kunder i toppklass.

Vår verksamhet

Hej och välkommen till Returvallen återvinning. Här tar vi emot återvinningsmaterial i alla dess slag. Vi köper en hel del olika typer av järn och metall som klassas och sorteras på vår anläggning.

Ni som kund får betalt för ert skrot och metall enligt dagspriser och rapporteras löpande. Här har vi flak i olika storlekar som ni kan hyra över helgen eller löpande för återkommande fallande restmaterial.

Vi är specialiserade på att lösa kundens behov och åtar oss rivningsprojekt stora som små med snabb och bra service.

  • Vår specialitet är att omhänderta industrins restprodukter för återvinning, på ett miljöriktigt sätt.

  • Vi tillhandahåller alla typer av Lastväxlarflak, Liftdumpercontainers och övriga Kärl.

  • Vi hämtar restprodukterna med lastbil och det bearbetas på vår anläggning i Norrköping.

  • Vår policy är att eftersträva nöjda kunder. Detta når vi genom hög kundservice och effektiva rutiner.

  • Bolagets affärside kännetecknas av korta beslutsvägar och stor flexibilitet, vilket vi tror påverkar kundens val av samarbetspartner. Detta arbete pågår fortlöpande för att effektivisera verksamheten både ur kvalitets och miljösynpunkt.

  • Vår affärside är att omhänderta industrins restprodukter för återvinning på ett miljöriktigt sätt.

Policy

Kvalitetspolicy

Vi vill uppfylla kundernas förväntningar och behov. Våra tjänster skapar värde och bidrar till våra kunders framgång. Vi arbetar med ständig förbättring av företagets kompetens, metodik och våra processer.

Arbetsmiljöpolicy

Vi uppnår en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö genom förebyggande arbete. Varje medarbetare har ett ansvar att rapportera risker som finns och kan uppstå i vår anläggning och har utbildning och kännedom om vilka ämnen och fraktioner som betecknas som farliga ämnen. Returvallen arbetar strukturerat med förebyggande underhåll av maskiner och är aktiva gällande skyddsåtgärder på vår anläggning då den är i ständig förändring. Våra största arbetsmiljörisker är kläm, skär och krosskador. Vår avsikt är att ge personalen förutsättningar för att känna arbetsglädje, trygghet och gemenskap. Vi tolererar inte trakasserier eller diskriminering i någon form. Alla medarbetare ska behandlas med tolerans och respekt. Varje medarbetare har ett eget ansvar att medverka till att skapa en god arbetsmiljö.

Miljöpolicy

Hela vår verksamhet genomsyras av miljöarbete så att vi bidrar till en hållbar utveckling och minskad miljöbelastning.  Vi eftersträvar att göra de bästa miljövalen i vår dagliga verksamhet och att ständigt förbättra vårt miljöarbete. Vi minskar våra kunders avfallshantering med utbildningar information och efterkontroll av material. Vi sluter kretsloppet då vi är en mottagare av skrot och leverantör till stålverk miljövinsten är att ej bryta nytt råvarumaterial.

Certifiering

Vi är certifierade enligt standard kvalité och miljö ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

 

robert@returvallen.se

011 - 10 20 80

Mån-Fre: 07:00-16:00

Övrig tid vid överenskommelse

Ramshällsvägen 22

602 28 Norrköping