Returvallen

Återvinning & Konsultation

Vi återvinner det mesta

ReturVallen i Norrköping erbjuder en helhetslösning för skrot återvinning och konsultation. Genom våra tjänster, inklusive sortering, skrotinsamling, metallåtervinning och containerhantering, möjliggör vi en smidig och hållbar resurshantering för företag och organisationer. Vårt fokus på återvinning, genom bl.a. företagsabonnemang, ger också möjligheter för kunder att minska sin miljöpåverkan. Med engagemang för hållbarhet och kvalitet strävar vi efter att vara din pålitliga partner i Östergötland för en grönare framtid.

ReturVallen hjälper dig med:

Återvinning

Sortering

Skrot

Metall

Containers

FTG-Abonnemang

Vi köper all slags metallskrot

Vi erbjuder en omfattande tjänst för att hantera olika typer av skrot. Vi är specialister på att köpa och återvinna metallskrot av olika slag, inklusive kopparskrot, kabelskrot, blandskrot, mässing, aluminium, rostfritt stål och olika typer av järnskrot såsom järnspånor, järnplåtar, järnbalkar och till och med järnvägsräls.

Om du inte har möjlighet att komma till oss har vi flera alternativa lösningar för att samla in materialet från dig. Ring oss och vi kommer att ordna en smidig och effektiv lösning för hantering av ditt avfall!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljövänlig och hållbar återvinning

På vår återvinningscentral är vårt främsta mål att hantera skrot på ett miljövänligt och hållbart sätt för att återinföra det i det naturliga kretsloppet. Vi tar emot olika typer av skrot och genom en noggrann sortering och bearbetning säkerställer vi att materialet återvinns på bästa möjliga sätt.

Först och främst genomgår det insamlade skrotet en noggrann sortering där vi separerar olika materialtyper som metallskrot, plast, glas och annat återvinningsbart material. Metallskrotet, såsom järn, koppar, aluminium och rostfritt stål, genomgår sedan en process där det rengörs och bearbetas för att kunna återanvändas.

Metoden för bearbetning varierar beroende på materialet, men vår strävan är alltid att minimera miljöpåverkan. Genom att behandla metallskrotet som sedermera kan formas till nya produkter minskar vi behovet av att bryta ny metall från jordskorpan, vilket i sin tur sparar energi och minskar utsläppen av växthusgaser.

Genom att använda avancerad teknik och följa strikta miljöregler och riktlinjer säkerställer vi att vårt arbete på återvinningscentralen bidrar till att bevara miljön och främja en hållbar utveckling. Vi är stolta över att vara en del av det viktiga arbetet med att återinföra material i det naturliga kretsloppet och minska belastningen på vår planet.

Skrotupplag Returvallen
behandlat returmaterial

ReturVallen Återvinning i Norrköping

Vi tar hand om ditt skrot!